Modernizarea autoclavei de 440 mc pentru uscarea partilor active ale transformatoarelor de putere

Modernizarea autoclavei de 440 mc pentru uscarea părților active ale transformatoarelor de putere, cu sprijinul firmei elvețiene Micavac (desprinsă din fosta firmă Micafil Elveția) a fost finalizată. Astăzi, fabrica dispune de o instalație modernă, care funcționează cu kerosen. Prin această nouă investiție, s-a reușit reducerea ciclului de uscare a părții active a transformatoarelor de putere,…

Dotarea atelierului de montaj din Retrasib cu o masa de impachetare miezuri

SCANDO Trading a investit în modernizarea şi retehnologizarea fostului atelier de reparații transformatoare RETRASIB Sibiu. Una din realizările majore a acestui an a fost dotarea atelierului de montaj al fabricii cu o masă de împachetare miezuri cu 3 și 5 coloane, realizată cu ajutorul inginerilor proiectanți ai Trafo Proiect. RETRASIB Sibiu poate fabrica de acum…